Чернобил у тањиру – Монсанто

ГМО терор:  Монсанто терорише нучнике и еко-активисте !

Биотехнолошки див Монсанто свакако није међународна корпорација која ће се устручавати коришћења свакојаких најпрљавијих трикова како би успела да повећа своје профите, стога се оправдано може назвати, најомраженијом компанијом на свету. Немачке новине  Süddeutsche Zeitung  објавиле су детаљан извештај који то потврђује, и у њему се описује како су Монстану на располагању средства и људство америчког политичког врха, али и војно-индустријског комплекса.

У њему стоји податак како су током прошле године 16 лобиста Монстанта постали високо рангирани политички званичници САД-а, према подацима Центра за одговорну политику, непрофитне организације са седиштем у Вашингтону која анализира утицај новчаних токова и лобирања на обликовање ставова политичких званичника.

Монсанто је 2008. године ангажирао Total Intelligence Solutions, обавештајну службу компаније која се сада службено зове Academi, некад је њено име било Xe Services, али је најпознатија као Blackwater (и ту није крај пописа). Ради се, у основи, о приватној војсци која је водећи давалац заштитничких услуга америчкој војсци, а име често мења због низа брљотина које се доводе у везу с компанијом, попут мучења и убијања цивила и подмићивања ирачких званичника. Монсанто је Total Intelligence Solutions  ангажовао (службена је верзија), како би прикупљао информације о појединцима и активистичким групама које нису наклоњене биотехнолошком диву.

О Монсантовом политичком утицају довољно говори то да  је Craig Stapleton, бивши амерички амбасадор у Паризу, сугерисао америчком политичком врху састављање листе казни за европске државе које се противе увођењу Генетски Модификованих Организама. Може се поменути како је  Ilse Aigner сервирала, немачкој министарки пољопривреде, хране и заштите потрошача, након што је 2009. године забранила у Немачкој Монсантов генетски модификовани кукуруз. Њено мишљење је током службене посете САД-у доста агресивно покушавао да промени амерички министар пољопривреде TomVilsack.

Противници технологије Генетски Модификованих Организама често су жртве хакерских напада, попут немачке организације за заштиту животне средине “Пријатељи земље“. Два дана пре конференције за штампу на којој ће се објавити резултати истраживања о утицају Монсантовог пестицида глифосата на људско тело, вирус је из погона избацио компијутер главног организатора Adrian Beppa. Интернет страница независне организације GMWatch, која пружа информације о опасностима ГМО технологије, је мета хакерских напада још од давне 2007. године. Можда се ту крије неслужбена верзија разлога Монсантовог ангажовања Blackwatera.

Треба поменути и случај др. Judy Carman, аустралске научнице која је објавила неколико истраживања о (не)квалитети Генетски Модификованим Организама. Увидом у попис IP адреса с које се посећују интернет странице на којима др.  Carman објављује своја истраживања, установљено је да странице посећује не само Монсанто, него и различити амерички званичници, укључујући и војску.

Све то заједно и није нека тајна, јер је још давне 2001. године Jay Byrne, бивши Монсантов човек за односе с јавношћу, изјавио како “интернет треба сматрати оружјем које једноставно стоји на столу. Или ћеш га ти употребити, или твој противник, али неко ће свакако страдати“.

ОД АРСЕНА (As) СЕ УМИРЕ – ЗАР НЕ?

Пише: др Милета Перишић, дипл. инг. технологије

Већ три деценије у Војводини се безуспешно, испитивањима на пилот моделима, покушава решити питање уклањања арсена из воде за пиће. У међувремену људи обољевају и умиру. Смртност од малигних тумора у Војводини је за 24 % већи од исте у Централној Србији, упозорава др Милета Перишић дипл. инг. у отвореном писму др Бојану Пајтићу, председнику Владе Војводине, које је послао и задуженима за ову проблематику у Аутономној Покрајини Војводини и Републици Србији.

Пре три године сам Вас информисао о проблематици водоснабдевања у Аутономној Покрајини Војводини. Реч је о подземним водама са високим садржајима природних органских материја (ПОМ), арсена (Ас), натријума (На), амонијака (НХ4), бора (Б) и др., које се без пречишћавања испоручују потрошачима као вода за пиће. Више од три деценије трају безуспешни покушаји великих међународних компанија и неких наших институција да на пилот моделима нађу решење овог задатка. Том приликом сам Вас информисао и о расположивом иновативном решењу (патент РС 52257 Б), са којим се постижу високи ефекти уклањања штетних и опасних материја из подземне воде и обезбеђује најстрожи стандард квалитета воде за пиће, у најкраћем року.

Мој тадашњи допис је прослеђен Секретаријату за заштиту животне средина и одрживи развој АПВ. Из одговора који су мени доставили јасно је да они и даље подржавају решавање овог задатка устаљеном методом „тражења“ решења на пилот моделима. Иако су имали обиље података, а ради се о десетинама испитивања на пилот моделима, са којима се потврђују наше тврдње да се на тај начин не може доћи до решења постављеног задатка, они су и даље упорни!

Зашто?

У складу са таквим опредељењем задужени за водоснабдевање у АП Војводини и даље настављају пилот испитивања, којима се безуспешно тражи решење применом различитих добро познатих поступака третмана (сви поступци су из расположивог стања технике).

Током више од 30 година на томе су се вежбале бројне иностране компаније и неке домаће институција. У овим активностима су утрошена велика новчана средства, а за то време се народ излаже високом здравственом ризику.

Током 2012.године реализован је још један покушај, фирме WTE из Есена, да „нађе“ решење третмана воде за пиће у Зрењанину. Овом приликом Управа КРО Водовод и канализација је у Тендеру искључила наш (српски), обавезујући, стандард квалитета воде за пиће, дајући предност оквирном ЕУ нормативу! Са смањеним захтевима (у односу на наш стандард) уклањања PMO, NH4, Na, B и др. из подземне воде, као и бројним проблемима у наставку дезинфекције (нус продукти), добила би се хигијенски неисправна вода за пиће. Надајмо се да ће, макар и накнадно, организовати ревизију, са анализом резултата рада пилот модела и да ће се донети валидни закључци у реализацији овог задатка.

Колико су тешке последице оваквог приступа у коме се арчи време довољно је навести само ефекте повећаног садржаја As у води за пиће на морталитет (смртност) корисника те воде.

Због високе смртности од малигних тумора корисника воде са високим садржајима As у води за пиће на свим континентима крајем XX века је смањен максимално допуштени садржај As у води за пиће са 0.050 мг/л – што одговара морталитету: 1 умрли на 100 корисника те воде, на 0.010 мг/л, – што одговара морталитету: 1 смртни случај на 500 корисника. Статистички услов конзумирања је два литра те воде дневно, у периоду од 20 година.

Нови захтеви Америчке агенције за заштиту живорне средине (USEPA) орјентисани су ка даљем смањивању допуштеног садржаја As у води за пиће на 0.001 мг/л, што одговара морталитету од малигних тумора: 1 умрли на 5.000 корисника.

Како то изгледа у односу на стање у АПВ, где садржај Ас у води за пиће достиже и 0.300 мг/л, што одговара морталитету од малигних тумора: 1 умрли на 15 корисника такве воде?

У документу, „Стратегија за превенцију и контролу хроничних незаразних болести Републике Србије“ Министарства здравља Републике Србије за 2006.годину је утврђено да је морталитет од малигних тумора у АПВ за 24 % већи од истог у Централној Србији. На 100.000 становника то износи 48 лица, односно укупно у АПВ то је за 960 смртних исхода од малигних тумора, током једне године, више него у Централној Србији на 2.000.000 становника, што је сагласно са наведеним нормативима у светској пракси.

Иако је ово добро познато задуженима за водоснабдевање код нас се и даље наставља са праксом „тражења“ решења на пилот моделима. Ми смо, Комисија за ревизију (четири инжињера технологије) програма истражних радова на пилот моделу у Кикинди још пре 15 година закључили да се на тај начин (а радило се о примени решење са познатим ефектима третмана) не могу добити параметри за пројектовање постројења за третман воде за пиће. На основу расположивих података о свим поступцима третмана из оквира стања технике унапред се зна шта се може добити са сваким од пилот испитивања. Од тада безуспешно указујемо да се на тај начин не може решити овај проблем. И експерти Института TZW из Карлсруеа су, после опсежних истраживања на лабораторијским моделима током 2005/06.године у Војводини, закључили да се са постојећим стањем технике овај проблем не може решити на прихватљив начин. На пилот моделима се не „тражи“ решење. На пилот моделу се доказује расположива технологија у кратком року и дефинишу параметри за пројектовање постројења за третман воде за пиће.

Из цитираних података о само једном од штетних и опасних материја (As) у води за пиће и морталитета корисника те воде очигледно је да свако одлагање решења овог задатка у АПВ има изузетно тешке последице.

Имајући у виду ове чињенице јасно је да се пракса током више од 30.година „тражења“ решења на пилот моделима мора прекинути и проблем решавати професионално и са примереном одговорношћу свих учесника у овом задатку.

Први корак на путу ефикасног решавања овог ургентног проблема је расписивање Међународног конкурса за избор технолошког решења пречишћавања овог типа подземне воде.

Решење са којим се конкурише мора бити доказано у лабораторијским условима, на пилот моделу и у пракси. Решење се мора доказати на изабраном локалитету у АП Војводини са високим садржајима: арсена, органске материје, амонијака, натријума и др. – у најкраћем року. Квалитет пречишћене воде мора испуњавати критеријуме дефинисане Правилником о хигијенској исправности воде за пиће, Сл лист. СРЈ бр. 32, 1998.године.

На тај начин, са међународним конкурсом, може се у кратком року сазнати каква се решења овог задатка данас нуде у свету. Ово је најсигурнији и најефикаснији начин да се дође до техно-економски и еколошки оптималног решења овог акутног проблема у АП Војводини.

По коначном избору поузданог решења, које испуњава најстроже стандарде, може се без ризика приступити изградњи уређаја за третман воде за пиће и на дуги рок решити проблем водоснабдевања, обезбедити хигијенски исправна воде за пиће за бројна насеља у АП Војводине, која десетинама година користе неисправну воду за пиће.

(аутор је научни саветник и иноватор)
Извор: www.balkanmagazin.net

ЕКСЛУЗИВНО: Институт Торлак продат Новартису иза леђа Србије!

Торлак

Пре само неколико дана, наша држава донела је одлуку и то ће званично и бити објављено за пар дана да је ТОРЛАК – Институт за Вирусологију и Серуме, више није у рукама Србије.

ПРОДАТ ЈЕ ПРИВАТНОЈ КОМПАНИЈИ А ТА ИСТА КОМПАНИЈА ЈЕ ЗАБРАНИЛА ПРОИЗВОДЊУ БИЛО КОЈЕ ДОМАЋЕ ВАКЦИНЕ КАО И СЕРУМА. ( од сада је само дозвољен увоз из страних земаља )

ТАКОЂЕ СУ ФАРМАЦЕУТСКОЈ КОМПАНИЈИ „ГАЛЕНИКА“ – ЗАБРАНИЛИ ПРОИЗВОДЊУ ПЕНИЦИЛИНА ( за сада из непознатих разлога ).

ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ И СЕРУМЕ – ТОРЛАК, ЈЕ ЗВАНИЧНО ПРОДАТ КОМПАНИЈИ НОВАРТИС.

Новартис је тражио 2012 године од Владе Србије и Министарства Здравља Србије, правно изузеће од могућих тужби, уколико ВАКЦИНЕ проузрокују штету на људима.

Новартис је добио правну гаранцију, а народ остао сам да се бори за себе !!!

А да би ова вест била још гора, Торлак/Новартис већ 6 месеци заједно са Министарством Здравља, ради на новом пројекту…ДНК ВАКЦИНЕ – ТРЕЋЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ТЈ. ГЕНЕТСКИ МОДИФИКОВАНЕ ВАКЦИНЕ.

С обзиром на то да је Торлак продат компанији Новартис, ФИТОФАРМАЦИЈИ ГАЛЕНИКА из Србије, је добила забрану на производњу пеницилина.

И од 2013 године, можемо само да увозимо Пеницилин из страних земаља или да купујемо и потражујемо количине од Новартиса.

Извор: www.srbijadanas.net

ШИРИ ДАЉЕ!

Фанатизам

Људска реч је средство општења и самоизражавања. Али у нашем лексикону постоје речи које више не носе строго одређену смисаону тежину и пре затамњују него што осветљују суштину ствари. Неке од њих су постале етикете и надимци, које људи покушавају да прилепе онима који се не слажу са неким мишљењем или са нечијом позицијом. Једна од таквих речи чији смисао људи недовољно јасно схватају јесте данас толико модерна реч „фанатизам“.

Често човека који је чврст у својим убеђењима називају фанатиком само зато што има чврсту позицију погледа на свет коју не жели и из моралних разлога не може да мења. Сетимо се времена када су фанатицима називани сви религиозни људи уопште, када су верујучег човека називали мрачником и фанатиком, и саму веру у Бога желели да представе као последицу незнања, фанатизма или пак лицемерја. И данас, у наше време, реч фанатизам поново почиње да се употребљава зато да би се у извесном степену оцрнио и дискредитовао човек који има своја убеђења и не може да их мења као рукавице или као што камелеон мења своју боју у зависности од околине. Због тога треба да размотримо шта је фанатизам, а шта је принципијелност.

Ја фанатизам схватам као духовну гордост, оријентисаност на самог себе, убеђеност не у истину, већ искључиво у исправност сопственог религиског мњења. Фанатизам је мањак или чак одсуство љубави према другим људима, фанатизам је убеђење као одређена поза, уз одсуство жеље да се схвати други човек. Фанатизам је непробојни оклоп кроз који човек није способан да види било шта друго, фанатизам је лажна вера. Кредо фанатика-припадника такве лажне вере је: „Моје мишљење је једино и увек исправно“.

Што се тиче убеђености и принципијелности – то је нешто сасвим друго. Човек који има своја верска убеђења, који може да их објасни и одбрани, који је у стању да одговори на питање зашто су управо она постала истина и живот за њега, јесте принципијелан, али не и фанатичан. Он уме да укаже на саму суштину, саму основу својих убеђења. Не мењати своја убеђења, не колебати се у њима, не трампећи истину за корист, односно прагматизам – то упоште не значи бити фанатик. Лично сматрам да се у својој даљој перспективи појмови „истина“ и „корист“ стапају. Истина не носи у себи унутрашњу противречност и онај ко је исповеда никада се неће обрукати, онај ко се у њу узда никада неће погрешити, неће се преварити. А човек који истину мења за тренутну корист никада неће достићи узвишене циљеве и резултате.
Тренутна корист која се остварује зарад одступања од сопствених убеђења после неког времена може да се претвори у трагедију. Ова ефемерна корист ће бити минирална и разрушена самим потенцијалом лажи и противуречности који се у њој налазе, јер свака лаж има центрипетални смер. Свака лаж у себи садржи елементе трулежи и распада. А истина је целовита и нетрулежна.

О ФАНАТИЗМУ
Aрхимандрит Рафаил Карелин