ГМО или организовани биотехнолошки криминал

Биотехнологија представља примену биолошких активности за добијање неког производа или остваривање неког процеса. Она се дели на:

  • традиционалну биотехнологију која обухвата оплемењивање биљака и домаћих животиња, коришћење микороорганизама за производњу хране и пића и др, прераду отпадних вода, производњу биогаса и сл.
  • савремену биотехнологију у коју спадају:
    • генетички инжењеринг
    • клонирање
    • инжињеринг ткива

Основно питање везано за савремену биотехнологију јесте како рационално искористити предности које она пружа, а да се при томе спрече потенцијалне негативне последице по човека и његову животну средину.

Поред традиционалне и савремене, у последњих двадесетак година је настала ипроизвољна биотехнологија, коју су започеле приватне компаније као што су „Монсанто“, „Дипонт“ и друге.

Тако гледано, тачан назив за генетски модификоване организме, настале у режији Монсанта и других, би био произвољна генетска модификација (ПГМ) или на енглеском  random genetically modifikation (RGM).

Док су и традиционална и савремена биотехнологија усмерене на оплемењивање биљака и домаћих животиња, при чему се строго води рачуна  о поштовању природних (јестествених) чињеница, произвољна биотехнологија је усмерена на постизање што већег профита без обзира на могуће штетне последице.

Монсантове биотехнологе руководи профит, а не оплемењивање и побољшање сорти.

Којем би нормалном биотехнологу или лаику пало на памет да у ген соје уграђује хербицид?
Такве и сличне морбидне идеје реализују они којима ни природа, ни наука, ни здравље и опстанак људске врсте не значе ништа у поређењу са  оним колико им значи да остваре личну зараду.

Жалосно је што је читав свет насео тим надрибиотехнолозима, уместо да и њима и фирмама у којима реализују своје морбидне пројекте  ЗАБРАНИ РАД.

Најгоре од свега је што те произвољно-биотехнолошке фирме, оријентисане на безобзирни профит, не реагују на доказе од старне више стотина независних научних истраживања, која указују на опасност и фундаменталну геноцидност њихових производа.

А у свету НЕМА НИЈЕДНЕ ИНСТИТУЦИЈЕ која би им стала на пут.
Подмићивањем, уценама па и застрашивањем, ови биотехнолошки криминалци држе у шаци преко 150 чланица Светске трговинске организације (СТО), којом су већ овладали.

Тај биотехнолошки организовани криминал је стигао и до нас.
Најпре нелегално, а сада се, у име уласка у СТО, спрема и легализација.

Наша и све друге земље у свету би по своје народе имале мање штете да су легализовале дрогу, него ово што се, и то лажно, зове ГМО.

Будуће генерације, буде ли их, а биће их само ако се том биотехнолошком организованом криминалу стане на пут, ће због свега тога на нас, као њихове претке, гледати као на невероватне будале које су пристале да им којекакве сподобе, а зарад свог профита, угрожавају не само здравље, него и сам опстанак.

Лично не бих да будем уписан  у ту књигу будала, па се зато, на све ми доступне начине и борим против тих биотехнолошких криминалаца.

Преузето са сајта:  http://ekopatrioti.rs/